FAKTA

Faedrelandsvennen - - NYHETER -

Sør Bo­lig

● Sør Bo­lig Grup­pen AS har fem dat­ter­sel­ska­per, men hus­sal­ge­ne mar­keds­fø­res un­der Sør Bo­lig­nav­net.

● Sel­ska­pet har kon­to­rer i Aren­dal, Kris­tian­sand, Ri­sør, Ski­en og Tøns­berg.

● Re­my Kris­tof­fer Bent­zen Die­de­riks er di­rek­tør i ho­ved­sel­ska­pet. Trond Ei­nar Røn­nin­gen er dag­lig leder og ad­mi­ni­stra­sjons­sjef.

● Moe Da­len-grup­pa fra Ri­sør og Gjer­stad har også ei­er­an­de­ler.

● Sist til­gjen­ge­li­ge regn­skap er fra 2015. Da om­sat­te kon­ser­net for 179 mil­lio­ner kro­ner og gikk med 22 mil­lio­ner kro­ner i over­skudd.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.