Ny ga­pa­huk brant ned

Faedrelandsvennen - - NYHETER - CHRISTINA ØSTTVEIT

Fre­dag kveld ble Kir­kens by­mi­sjons ga­pa­huk på Od­der­øya to­tal­ska­det i brann. Hva som for­år­sa­ket bran­nen er fore­lø­pig ukjent.

Ingen per­soner er blitt ob­ser­vert i om­rå­det. Po­li­ti­et kan der­for ikke si hva som har for­år­sa­ket bran­nen.

Ma­rit Skjær­li i Kir­kens By­mi­sjon for­tel­ler at hun ble vars­let om bran­nen natt til lør­dag.

– Det er utro­lig kje­de­lig. Vi har ei ar­beids­grup­pe med både fri­vil­li­ge og del­ta­ge­re som er i ar­beids­prak­sis, som har lagt ned utal­li­ge ti­mer her. De ble vel­dig lei seg da de hør- te om bran­nen, sier Skjær­li.

Hun sier at de hå­per å få bygd opp en ny ga­pa­huk om kort tid.

I lø­pet av vår­en har det vært fle­re ga­pa­huk-bran­ner i Kris­tian­sand­re­gio­nen.

16. april ryk­ket nød­eta­te­ne ut til Læ­rings­verk­ste­dets barne­hage på Ku­hol­men. Grill­hyt­ta til­hø­ren­de barne­ha­gen sto i full fyr og brant ned til grun­nen.

Po­li­ti­et opp­lys­te at de mis­tenk­te at bran­nen var på­satt.

En må­ned se­ne­re, den 3. mai, brant ga­pa­hu­ken til Ro­lig­he­den barne­hage ned. Fi­re ten­årings­gut­ter, som ble av­hørt sam­me kveld, inn­røm­met å ha for­år­sa­ket bran­nen.

FOTO: JOHN MATHIAS MITANDER

I lø­pet av vår­en har det vært en rek­ke bran­ner i ga­pa­hu­ker. Her bren­ner det på Od­der­øya.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.