FAKTA

Faedrelandsvennen - - NYHETER -

Sykefravær i Kris­tian­sand kom­mu­ne

● Syke­fra­væ­rer på 8,8 pro­sent. For ni år si­den var det 9,7 pro­sent

● Syke­fra­væ­ret er på nivå med and­re stor­kom­mu­ner

● Kris­tian­sand Eien­dom har et sykefravær på 5,5 pro­sent

● Ren­hol­der­ne har et fra­vær på 7,3 pro­sent. Det er om­trent på nivå med sko­le

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.