– Mye rart i sa­ken

Faedrelandsvennen - - NYHETER -

●● Vara­ord­fø­rer Per Olav Skut­le (V) sier det rett ut:

– Den­ne sa­ken har inne­holdt mye rart, og jeg skjøn­ner vel­dig godt at Han­sen fø­ler seg mot­ar­bei­det.

Skut­le har hele vei­en gått inn for at Han­sen skal få byg­ge ut sine 14 hyt­ter.

– At fi­re av hyt­te­ne brått ble tatt ut, er jo un­der­lig all den tid kom­mune­pla­nen vil ha en for­tet­ning. Det er jo bare å se over heia i Njerve­san­den og Bå­ly. Der er det mye tet­te­re, men i Ska­vi­ka går det ikke an, sier Skut­le.

Han sier også at Han­sen har fått ros fra fyl­kes­man­nen for må­ten hytte­pla­nen er skis­sert.

Også ord­fø­rer Jan­ne Far­dal Kris­tof­fer­sen har helt si­den star­ten av sa­ken til Han­sen ment at han skul­le få byg­ge fullt ut.

– Men jeg er en av 21 re­pre­sen­tan­ter i kom­mune­sty­ret og må som and­re bøye meg for fler­tal­let, sier hun.

Hun me­ner kom­mu­nen har sitt på det tør­re ju­ri­disk, blant an­net når det gjel­der ha­bi­li­tet.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.