FØDSELSDAG

Faedrelandsvennen - - NÆRT -

80 år

Kir­sten He­le­ne John­sen, Kris­tian­sand. Ver­dens bes­te mam­ma, beste­mor og olde­mor blir 80 år man­dag den 12. juni. Du er fort­satt spre­ke­re enn de fles­te av oss, og els­ker og sprer gle­de rundt deg. Hil­sen oss alle sam­men.

8 år

Mag­da­lena Nord­bø, Kris­tian­sand. Hipp hur­ra for Mag­da­lena! Gra­tu­le­rer med da­gen fra hele fa­mi­li­en.

8 år

Andrea Marie Ar­rocha Hel­lie­sen, Ven­ne­sla. Gra­tu­le­rer med da­gen jen­ta vår! Du er så snill og god! Vi gle­der oss til å fei­re deg! Mas­se klem­mer fra Hannah, mam­ma og pap­pa.

8 år

Se­bas­ti­an Fru­støl Hau­gen, Songdalen. Hur­ra for Se­bas­ti­an som er 8 år idag! Du er en su­per­kul og sjar­me­ren­de gutt som vi er så stolt av. Gøy å se deg dan­se, syn­ge, syk­le og spil­le fot­ball! Gla i deg! Klem fra pap­pa, mam­ma og Me­lis­sa.

6 år

Fred­rik Dønne­stad Ol­sen, Søg­ne. Hipp hipp hur­ra for Fred­rik Dønne­stad Ol­sen som fyl­ler 6 år 12. juni Hå­per du får en flott dag! Hil­sen sto­re og små i Læ­ring sverk­ste­det Søg­ne Barne­hage!

5 år

Nan­na Tang­stad Glad­heim, Kris­tian­sand. Hipp hur­ra for skjøn­ne Nan­na! Gra­tu­le­rer med 5-års­da­gen 12.juni! Du er den ku­les­te, mor­soms­te og bes­te jen­ta vi vet om! Stor klem fra Jep­pe, Inua og mam­ma­ene dine.

4 år

Mathea Furu­borg As­lak­sen, Kris­tian­sand. Vi vil gra­tu­le­re sol­strå­len vår så mye med da­gen! Du sprer så mye gle­de rundt deg. Du er helt unik! Vi er kjempe­glad i deg! Gle­der oss til å fei­re deg. Klem fra Mar­tin,mam­ma, pap­pa, beste­mor, on­kel & tan­te.

3 år

Han­na Mæ­land, Kris­tian­sand. Hipp hur­ra for vår gle­des­spre­der, Han­na, som blir 3 år i dag 12. juni! Klem fra Ing­vild, mam­ma og pap­pa.

1 år

Kris­tof­fer Dols­våg Hune­mo, Kris­tian­sand. Hipp hur­ra for glad­gut­ten vår Kris­tof­fer, som blir 1 år!! Sto­re klem­mer fra mam­ma og pap­pa, mor­far, far­mor og su­per­tan­te. Og selv­føl­ge­lig Nan­sen, Alas­ka og tan­te Mixi.

1 år

Mat­hil­de Oline Vig­mo­stad Erik­sen, Songdalen. Vår al­les kjæ­re Mat­hil­de Oline blir ett år i dag, man­dag 12. juni. Vi er vel­dig glad i deg og gle­der oss til å fei­re da­gen med deg. Man­ge gode klem­mer fra mam­ma, pap­pa, besta og olde­mor.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.