10 år si­den

Faedrelandsvennen - - NÆRT -

12. JUNI 2007

●● Må­let er nådd. Es­ter Ndine­hafo Shade­na­la (17) har fått stål­skin­ner på bei­na og slip­per å krab­be til sko­len. Etter seks uker i Man­dal rei­se hun i går hjem til Na­mi­bia. – Vi var spen­te og ner­vø­se før Es­ter kom til Nor­ge. Nå har vi klart å få Es­ter på bei­na, og hun skal få den hjel­pen hun tren­ger hjem­me i Na­mi­bia, sier Kåre Rosse­land fra Man­dal som de sis­te uke­ne har sør­get for å gi Es­ter e et nytt liv. Hele li­vet har den lam­me je jen­ta vært nødt til å krab­be den lan­ge sk skole­vei­en. Han klar­te ikke å se på ned­verd ver­di­gel­sen og hen­tet hen­ne til Man­dal. I løp lø­pet av opp­hol­det i Nor­ge har hun fått stålsk stål­skin­ner på bei­na og kla­rer nå å gå ved hjelp a av gå­stol.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.