50 år si­den

Faedrelandsvennen - - NÆRT -

12. JUNI 1967

●● Det var en pom­pøs prakt­ut­fol­del­se da prin­ses­se Mar­grethe sto brud og Kong Fred­rik av Dan­mark kun­ne øns­ke sin nye svi­ger­sønn, prins Hen­rik av Dan­mark, som han fra lør­dag er he­ten­de, vel­kom­men. Ald­ri har vel det gla­de Kø­ben­havn vært gla­de­re enn på den­ne da­gen da sol­skinns­prin­ses­senp Mar­grethe sto brud. Ald­ri har man følt ølt en slik sam­hø­rig­het mel­lom konge­hus og folk. Det var prakt­ut­fol­del­se i et flim­mer av rødt og gull, tord­nen­de sa­lut­ter, glit­ren­de gal­la, strå­len­de toa- let­ter, men først og fremst en varm ogg opp­rik­tig gle­de over en be­gi­ven­het som om alle syn­tes de had­de en an­del i. Fra tid­lig dlig om mor­ge­nen pyn­tet byen seg til fest med Dane­brogsflagg som vif­tet i vin­den.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.