LAVBUDSJETTREISER

Faedrelandsvennen - - TEMA FORBRUKERØKONOMENS RÅD -

Her er forbrukerøkonomens råd:

● Hytte­fe­rie er et godt al­ter­na­tiv. Man­ge nord­menn ei­er fri­tids­bo­lig, og selv om man­ge ikke bru­ker hyt­ta like flit­tig på som­mer­en, er det­te en fin måte å hol­de fe­rie­bud­sjet­tet nede på. Nord­menn er på topp i Skan­di­na­via når det gjel­der å eie bo­lig, men vi er det fol­ket som bru­ker den minst i som­mer­fe­rien.

Over­nat­ting

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.