Vi snak­ker egent­lig ikke. Vi har kansk kje hatt én or­dent­lig sam­ta­le si­den jeg kom.

Faedrelandsvennen - - SPORT -

Ni­gel Reo-co­ker had­de for­ven­tet å bli en nøk­kel­spil­ler for Start. Det har ikke gått som den tid­li­ge­re Pre­mi­er League-kap­tei­nen had­de sett for seg.

– Det er frust­re­ren­de, si­den jeg me­ner jeg er klar. Jeg vet ikke hva jeg skal si len­ger, sier Reo-co­ker til Fædre­lands­ven­nen.

Lør­dag tap­te Start 0–1 mot Strøm­men, det and­re ta­pet på rad. Igjen uten en­gelsk­man­nen på ba­nen. På de sju kam­pe­ne sør­len­din­ge­ne har spilt si­den han ble sig­nert, har Reo-co­ker bare fått seks mi­nut­ter på ba­nen (borte mot Florø i 7. se­rie­run­de, red.anm.).

– Jeg har vært pro­fe­sjo­nell, jeg har pres­tert på tre­ning, og jeg har hjul­pet ung­gut­ta. Jeg har mas­se er­fa­ring fra et høyt nivå, sier Reo- Co­ker.

– An­ger du på at du kom? – Ak­ku­rat nå kan jeg ikke si at jeg er for­nøyd, nei. Jeg ble for­talt at jeg ble hen­tet for å dele er­fa­rin­gen min, og hjel­pe la­get på noen områder, men jeg har ikke fått mu­lig­he­ten, sier Reo-co­ker.

– Hva sier tre­ner Stei­nar Pe­der­sen til deg?

– Vi snak­ker egent­lig ikke. Vi har kan­skje hatt én or­dent­lig sam­ta­le si­den jeg kom. Jeg har

FOTO: NTB SCANPIX

Ni­gel Reo-co­ker (bak til høy­re) har vært et fast in­ven­tar på ben­ken si­den han kom til Start. Ved si­den av Reo-co­ker sit­ter Ben­ja­min Bou­jar og Tapio Heik­kilä. Foran fra ven­st­re: Øy­vind Dal­seth (as­sis­tent), Erik Ruth­ford Pe­der­sen (keeper­tre­ner), Øy­vind Ev­jen (opp­mann), Es­pen John­sen (lege) og Ma­ri­an­ne Lis­le­vand (fy­sio­te­ra­peut).

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.