FAKTA Fem øvel­ser til svømme­dyk­tig­het

Faedrelandsvennen - - SPORT -

● Flyt på ma­gen, ho­det ned. Pass på at ryg­gen er rett. Du kan star­te med stjer­ne, så gå over i pil.

● Spark fra veg­gen og se hvor langt du kla­rer å gli. Strekk deg så lang du er.

● Gjør det sam­me igjen. Når du stop­per, be­gynn med ben­s­park. Føt­te­ne og knær­ne skal være struk­ket ut.

● Legg deg på si­den, med den ne­ders­te ar­men frem­over. Ha ho­det rett ned mot bun­nen. Spark med bei­na.

● Gjør sam­me øvel­se, men bytt fra side til side hvert 6. beins­park.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.