Cir­kus med bak­rus.

Faedrelandsvennen - - MANDAG - JAN ODD­VAR EIDE

Du må gjer­ne bo på Lund for min del. Og be­ta­le dob­bel pris for både kåk og mus. Vi på Grim hum­rer fort­satt mildt over­bæ­ren­de over de­res for­søk på å ska­pe en kul­tu­rell ram­me om til­væ­rel­sen. El­ler Sør Are­na som den he­ter. Hvis inn­hold må være det mest opp­skryt­te og per­fi­de penge­slu­ket si­den kong Chris­ti­an sjang­let i land, shabby og sjø­sjuk. Mens vi på den mør­ke si­den av Kvad­ra­tu­ren kan sm­ei­ge oss i skyg­gen av bryg­ge­ri­et, med Rav­ne­da­len, nabo­lags­kon­ser­ter og der­på føl­gen­de etter­spill. Så skal vi på Grim være raus nok til inn­røm­me at de fra Lund kan se hak­ket pig­ge­re ut, når man mø­tes på jobb noen ti­mer se­ne­re. Men det er vi som hum­rer.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.