FAKTA

Faedrelandsvennen - - NYHETER -

Ny riks­vei 41 til Kje­vik

● Strek­nin­gen blir på to­talt 5,1 kilo­me­ter, mot da­gens 7,2.

● Fra Ti­menes­krys­set til rund­kjø­rin­gen ved elva blir det fire felt og 80-sone. Her går vei­en nord for Hamre­san­den, i tun­nel gjen­nom Mone­heia. På den­ne strek­nin­gen fer­des i dag mel­lom 11.000 og 17.000 bi­ler i døg­net.

● Broa over elva og vei­en rundt sør­en­den av rulle­ba­nen blir to felt med 60-sone. Her fer­des i dag rundt 5000 bi­ler i døg­net. Det blir også en syk­kel­tra­sé på ut­si­den.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.