Mann i rulle­stol på vei gjen­nom tun­nel

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TORMOD FLEM VEGGE

Man­dag etter­mid­dag ble det meldt om at en mann i rulle­stol kjør­te på E 18.

– Vi mot­tok fle­re mel­din­ger om sa­ken, for­tel­ler Au­dun Ei­de, ope­ra­sjons­le­der ved Ag­der po­liti­dis­trikt, til Fædre­lands­ven­nen.

Klok­ka 14.20 man­dag fikk Ag­der po­liti­dis­trikt mel­ding om at en mann i rulle­stol var ob­ser­vert på E 18 i øst­gå­en­de ret­ning.

En pa­trul­je ryk­ket ut for å lete et­ter ved­kom­men­de.

Po­li­ti­et ble blant an­net vars­let da man­nen ble ob­ser­vert på vei gjen­nom Hau­myr­hei­tun­ne­len i Kris­tian­sand.

Ei­de po­eng­ter­te at man­nen i rulle­stol had­de ut­satt seg for stor fare ved å kjø­re rundt på E 18.

Pa­trul­jen som ryk­ket ut, fant imid­ler­tid ikke man­nen og av­slut­tet le­tin­gen.

– Han kan ha hatt stor fart, si­den vi ikke fant han, på­pe­ker ope­ra­sjons­le­de­ren.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.