Åp­net ho­ved­ba­sen på Sola

Faedrelandsvennen - - NYHETER - NTB

Uten at de nye red­nings­he­li­kopt­re­ne er på plass, åp­net re­gje­rin­gen den nye ho­ved­ba­sen for 330-skvad­ro­nen på Sola man­dag.

Ba­sen på Sola ble åp­net av jus­tisog be­red­skaps­mi­nis­ter Per-wil­ly Amund­sen (Frp) og for­svars­mi­nis­ter Ine Erik­sen Sørei­de (H). Det­te blir ho­ved­ba­sen for de seks ba­se­ne 330-skvad­ro­nen har og knute­punk­tet for he­li­kop­ter­tje­nes­ten med verk­sted og ad­mi­ni­stra­sjon.

– Ved åp­nin­gen var ett av de nye red­nings­he­li­kopt­re­ne (AW101) som skal le­ve­res til Nor­ge, førs­te gang på be­søk på norsk jord, skri­ver Jus­tis- og be­red­skaps­de­par­te­men­tet i en presse­mel­ding.

FOTO: NTB SCAN­PIX

For­svars­mi­nis­ter Ine Erik­sen Sørei­de (H) og jus­tis- og be­red­skaps­mi­nis­ter Per-wil­ly Amund­sen (Frp).

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.