En lyt­ter på bus­sen

Faedrelandsvennen - - MENING - TOMM ERICHSEN

Jeg sit­ter på bus­sen. Man skal ikke lyt­te, men jeg lyt­ter al­li­ke­vel.

●● Sit­ter og ser ned i gul­vet på sko­ene mine og lyt­ter til respekt. Jeg kan ikke se hvem som pra­ter like bak meg og jeg kan ikke høre alt de sier, men jeg kan høre nok. Og det gle­der meg, hvert ord som tref­fer mine tromme­hin­ner. Jeg kan høre at det er to unge da­mer, sann­syn­lig­vis fra vi­dere­gå­en­de, for stem­me­ne for­svin­ner ut av bus­sen ved Kate­dral­sko­len. De snak­ket om for­skjel­lig­het. Om han, og hun og dem og de. And­re som ikke er som vi. De snak­ket om at in­gen egent­lig er som alle and­re. In­gen er like. Og alle skal mø­tes med respekt. Om en li­ker el­ler ikke li­ker er egent­lig ikke et te­ma. En kan også møte en per­son man ikke li­ker med respekt. De pra­tet om hvor lett det er å se alle som en og en som alle. De for­tel­ler hver­and­re at de vil for­sø­ke å se før de sier. De vil bli kjent med fle­re for å for­stå. De vil ikke slen­ge dritt på snapchat før de vet, og de vil ikke si sin me­ning på face­bo­ok før de er sik­re. De snak­ket om respekt. Jeg sit­ter og ser ned i gul­vet. Det ser sik­kert ut som jeg ber til høy­ere mak­ter. Men et­ter det jeg har hørt i dag er det ikke sik­kert jeg tren­ger.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.