FØDSELSDAG

Faedrelandsvennen - - NÆRT -

70 år

Roy Øystein Øre­bek, Kris­tian­sand. Gra­tu­le­rer med 70-års da­gen vel over­stått til ver­dens bes­te pap­pa og "far". Su­pert å fei­re da­gen din. Mas­se burs­dags­klem­mer fra barn, svi­ger­barn og barne­barn.

8 år

Mat­hias Ver­dal, Song­da­len. Gra­tu­le­rer med 8-års­da­gen den 13.06.17, til den kjek­ke og ko­se­li­ge Mat­hias. Stor burs­dags­klem fra far­mor og far­far.

8 år

Aur­ora Dres­haj Da­ni­el­sen , Kris­tian­sand. Hipp hur­ra for vår gjen­nom­gode lille­søs­ter Aur­ora som blir 8 år i dag! Du er ei hel­skjønn bal­le­ri­na og lese­hest som vi alle er utro­lig gla­de i! Hå­per da­gen blir topp! Klem fra Adri­an og Sarah.

7 år

Em­me­line Mirè Vil­helm­sen, Kris­tian­sand. Vår kjæ­re, mor­som­me og ver­dens bes­te Em­me­line Mirè fyl­ler 7 år i dag 13.06. Du er ei su­per jen­te og vi er så utro­lig glad i deg. Stor burs­dags­klem fra mam­ma, pap­pa og An­ne Lin­nea

5 år

Mar­cus Holst, Kris­tian­sand. Hipp hur­ra for vår sjar­me­ren­de, gode Mar­cus som blir 5 år den 13. juni. Du er ver­dens bes­te store­bror, og vi er så glad i deg! Hil­sen mam­ma, Mi­na, pap­pa, Hannah og Thea.

4 år

Ti­rian Elio Sol­heim, Kris­tian­sand. Ho­kus Po­kus barne­hage i Kris­tian­sand sen­der en ma­gisk hil­sen til burs­dags­bar­net som fyl­ler 4 år tirs­dag den 13. juni. Vi øns­ker deg en gnist­ren­de dag!

4 år

Lud­vig Tverr­li Ler­vik, Kris­tian­sand. I dag blir lure, ener­gis­ke og sjar­me­ren­de Lud­vig 4 år! Gra­tu­le­rer en mas­se med da­gen! Vi er kjempe­glad i deg! Stor burs­dags­klem fra Mat­hil­de, Her­man, mam­ma og pap­pa!

4 år

To­bias Schell­horn Lahr, Kris­tian­sand. Hipp hur­ra for ver­dens bes­te To­bias som fyl­ler 4 år i dag. Burs­dags­klem­mer fra mam­ma, pap­pa og Emi­lie.

3 år

So­fia Brox­Tho­mas­sen, Kris­tian­sand. 5. juni ble prin­ses­sa vår 3 år. Hipp, hipp hur­ra for So­fia vår. Utro­lig glad i deg!! Mas­se klem­mer fra Da­vid, mam­ma og pap­pa.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.