50 år si­den

Faedrelandsvennen - - NÆRT -

13. JUNI 1967

●● Den 55 år gam­le tid­li­ge­re Ges­ta­po-sjef i Nor­ge, Hell­m­uth Rein­hard, ble i går frem­stilt for ret­ten i Ba­den-ba­den i Vest-tysk­land, an­kla­get for mord og de­por­te­ring av 530 nors­ke jø­der til kon­sen­tra­sjons­lei­ren Aus­chwitz. Den tid­li­ge­re Ss-sje­fen, som for­and­ret sitt navn fra Patsch­ke til det mer nor­disk klin­gen­de Rein­hard un­der nazi-ok­k­u­ku­pa­sjo­nen i Nor­ge, er an­kla­get for å ha vært med­skyl­dig i mord på nord­menn som døde i Aus­chwitz. Han er vi­de­re an­kla­get for med­skyl­dig­het i mor­det på fire nord­menn un­der sin n pe­rio­de som sjef i Ges­ta­po. Rein­hard ard ble ar­res­tert i 1964, da han had­de er­ver­ver­vet seg en le­der­stil­ling i et for­lag un­der nder sitt gam­le navn Patsch­ke.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.