To på­gre­pet etter bil­brann

Faedrelandsvennen - - NYHETER -

●● Nød­eta­te­ne ryk­ket ut til en bil­brann ved Sk­re­ros ved Ogge­vatn i Birkenes på mor­gen­kvis­ten tirs­dag. Po­li­ti­et meld­te om hen­del­sen klok­ka 05.20. Bi­len som var meldt stjå­let i Kris­tian­sand på man­dag, had­de kjørt av vei­en. I til­legg til bi­len brant det også i en til­hen­ger. Det var in­gen i el­ler ved bi­len da po­li­ti­et an­kom, men to per­soner ble kort tid etter på­gre­pet i umid­del­bar nær­het. Beg­ge ble kjørt til syke­hus for en sjekk.

FOTO: TIPSER

To per­soner ble tatt med til syke­hu­set etter brann i en stjå­let bil

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.