Tra­fikk­uhell på Bjørn­dals­let­ta

Faedrelandsvennen - - NYHETER -

●● En laste­bil og en per­son­bil var tirs­dag etter­mid­dag in­volvert i et tra­fikk­uhell på E 18 Bjørn­dals­let­ta. Ett kjøre­felt i vest­gå­en­de ret­ning var en stund stengt mens bil­ber­ging på­gikk. Uhel­let ble vars­let klok­ken 12.38. En laste­bil og en per­son­bil var in­volvert, men bi­le­ne var like før klok­ken 13.30 fjer­net, og tra­fik­ken fløt igjen som nor­malt. Po­li­ti­ets ope­ra­sjons­le­der meld­te at in­gen per­soner skal ha blitt ska­det i uhel­let.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.