Fakta

Faedrelandsvennen - - NYHETER -

Vennesla sen­trum

● To sto­re pla­ner lig­ger på bor­det nå. Kom­mu­nens for sen­trum nord og God Drivs for Huns­øya.

● Po­li­ti­ker­ne skul­le tirs­dag leg­ge inn sine sis­te fø­rin­ger før sen­trum nord-pla­nen skal ut på hø­ring.

● Sen­trum sør og Gras­lia skal re­gu­le­res på nytt de to nes­te åre­ne. Det sam­me skal Ven­ne­slas størs­te bo­lig­om­rå­de Moseid­moen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.