En ukjent forklaring på jøde­ha­tet?

Faedrelandsvennen - - MENING - ROALD ØYE, Kris­tian­sand

Tv-pro­gram­met «Hva fei­ler det deg?» er un­der­hol­den­de og lære­rikt.

ning­krist­ne ven­ner, er det sis­te som står igjen av den­ne pla­nen, som en ond makt na­tur­lig­vis for­sø­ker å stop­pe. Der­for har vi i dag ter­ro­ren og stri­den om Je­ru­sa­lem, som etter Guds plan skal være på jø­de­nes hen­der når Han kom­mer tilbake. Noen bed­re forklaring på fe­no­me­net, jøde­hat?

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.