10 år si­den

Faedrelandsvennen - - NÆRT -

14. JUNI 2007

●● For to må­ne­der si­den glø­det de­batt­si­de­ne på fvn. no, og folk kjør­te sak­te i pro­test. I går ble «bom­sjok­ket» ved­tatt i by­sty­ret nes­ten uten til­hø­re­re i by­styre­sa­len. – Man kan sak­tens spør­re om hvor mye vek vekt man skal leg­ge på fol­ke­li­ge ak­sjo­ner når en­ga­sje­men­tet dør så fort ut, sier APS Ter­je Næss til Fædre­lands­ven­nen. For i går kveld ved­tok by­styr ret bom­penge­søk­na­den til Stor­tin­get so som be­tyr 20 kro­ner per pas­se­ring og 60 6000 kro­ner i år­lig ut­gift fra 1. juli nes­te år. A APS Met­te Gun­der­sen gra­tu­ler­te byen, selv o om bom­pen­ger svir. Nå kom­mer det fire­felts vei til Vågs­bygd, en rek­ke myke til­tak og ny v vei til Kje­vik, sier Gun­der­sen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.