FOLK

Faedrelandsvennen - - NÆRT -

Gra­tu­la­sjo­ner m.m.

●● Nært-si­de­ne er åpne for burs­da­ger, føds­ler, for­lo­vel­ser, bryl­lup, sølv- og gull­bryl­lup, kon­fir­ma­sjo­ner, he­ders­be­vis­nin­ger, ut­mer­kel­ser og minne­ord. ●● Tekst og bil­der le­ve­res via våre skje­ma på nett. Dis­se fin­ner du på fvn.no/folk. ●● And­re hen­ven­del­ser – tlf. 03811 el­ler epost til folk@fvn.no

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.