Fød­sels­dag

Faedrelandsvennen - - NÆRT -

80 år

Magn­hild Teiste­dal, Grim­stad. Magn­hild Teiste­dal fyl­te 80 år 11. juni. Hele stor­fa­mi­li­en gra­tu­le­rer deg, og gle­der oss til fei­ring i juli! Vi er vel­dig glad i deg! Hil­sen fra Moi, Mone­vei­en, Stord, Badstu­hol­tet og Tys­vær­våg.

4 år

Filip Enge­bu, Kris­tian­sand. Hipp hur­ra for gode Filip som blir 4 år i dag! Du er en ny­de­lig og glad gutt som brin­ger mye lat­ter og moro inn i hver­da­gen vår! Vi er su­per­gla­de i deg! Stor klem fra Fred­rik, Jørgen, mam­ma og pap­pa.

75 år

An­na Næss, Song­da­len. Ver­dens bes­te mam­ma, ninni og svi­ger­mor An­na fra Nodeland run­der 75 år. Vi øns­ker deg det al­ler bes­te for da­gen og gle­der oss til å fei­re deg. For­di du for­tje­ner det :-) Hil­sen alle i flok­ken din.

3 år

Kas­per E. Zacha­rias­sen, Kris­tian­sand. I dag ro­per vi hipp hur­ra for god­gut­ten Kas­per som fyl­ler 3 år. Far­mor og far­far er vel­dig glad i deg, og gra­tu­le­rer deg mas­se med da­gen din! Vi øns­ker deg en strå­len­de dag!

1 år

Karl Vem­mel­vikHol­men, Søg­ne. Hipp hipp hur­ra for Karl som fyl­ler 1 år 14. juni Hå­per du får en flott dag! Hil­sen sto­re og små i Læ­rings­verk­ste­det Søg­ne Barne­hage!

30 år

Kris­tin Moi, Kris­tian­sand. Hur­ra for Kris­tin Moi som er 30 år. Du er helt king kong og jeg dig­ger deg vilt! Kjem­pe glad i deg! Lo­ve from Jen­ny.

11 år

Sti­ne Sol­vik, Kris­tian­sand. Et stort hur­ra og mas­se gra­tu­la­sjo­ner til vår flot­te og spret­ne Sti­ne som fyl­ler 11 år 14. juni. Burs­dags­klem fra Kas­par, mam­ma, pap­pa, beste­mor, mor­mor og mor­far.

11 år

Emi­lie Storbukås Da­le, Kris­tian­sand. Gra­tu­le­rer med da­gen kjæ­re Emi­lie. Du er god som gull! Hå­per da­gen din blir alt du øns­ker deg. Stor klem fra El­la, Hen­rik, mam­ma, pap­pa, mom­mo, far­mor og far­far.

9 år

Eline Fidje Wess­man, Kris­tian­sand. Grat­tis til ei su­per­kul jen­te. Skudd fra midt­ba­nen rett i mål, ny­de­lig dans og tøff som få når du set­ter ut­for zi­pli­nen. Og så har du de bes­te klem­me­ne. Els­ker deg. Emil, Fi­bi, mam­ma og pap­pa.

9 år

Jørgen Åk­re An­dre­as­sen, Kris­tian­sand. Hur­ra for Jørgen Åk­re An­dre­as­sen som fyl­ler 9 år i dag. Gra­tu­le­rer så mye med da­gen. Man­ge klem­mer fra store­bror An­ders, mam­ma og pap­pa.

9 år

Norah Brat­te­land Kris­ti­an­sen, Kris­tian­sand. Gra­tu­le­rer så mye med 9-års­da­gen din i dag ven­nen. Du er ei liv­lig og grei "lita" frø­ken som vi er så utro­lig glad i. Klem­mer i fleng fra mam­ma, pap­pa, Sarah og Trico.

8 år

Lars Jaabæk, Kris­tian­sand. Søn­dag 11. juni ble go­gut­ten Lars Jaabæk 8 år. Bes­ta i Søg­ne gra­tu­le­rer og tak­ker for flott sel­skap.

5 år

Ma­ren Jose­fi­ne Vig­mo­stad Erik­sen, Song­da­len. Vår al­les kjæ­re Ma­ren Jose­fi­ne blir 5 år på ons­dag 14. juni. Vi er vel­dig glad i deg og gle­der oss til å fei­re da­gen med deg. Man­ge gode klem­mer fra mam­ma, pap­pa, bes­ta og olde­mor.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.