BRYL­LUPS­DAG

Faedrelandsvennen - - NÆRT -

3 år

Linn Try­foss Ger­hard­sen,

Ha­rald Ger­hard­sen,

Re­becca Åsan An­der­sen og Stian Fins­land, Vennesla. Re­becca Åsan An­der­sen og Stian Fins­land gif­tet seg 09.06.2017 i Vennesla kir­ke. Da­gen skal fei­res på Me­nor­ca kom­men­de uke, med ven­ner og fa­mi­lie.

Ma­rit S. Dahl,

Mar­tin Erik­sen, Kris­tian­sand. Ma­rit og Mar­tin gif­ter seg lør­dag 17. juni i Få­berg kir­ke i Lil­le­ham­mer 12.30. Bryl­lu­pet fei­res på Vingrom san­ger­hus. Vi gle­der oss til å fei­re dere!! Hil­sen fa­mi­li­en!

Guro Lang­myr Gre­ger­sen og Sond­re Svan­te­sen Wiik, Kris­tian­sand. Vi gif­ter oss i Søn­de­led kir­ke, Ri­sør, 17. juni 2017. Da­gen vil fort­set­te i Gre­ger­sens Båt­byg­ge­ri.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.