FAK­TA

Faedrelandsvennen - - NYHETER -

Slik kan du unn­gå ty­ve­ri­er

● Sik­re båt og mo­tor med vaier og henge­lås.

● Fjern vik­ti­ge mo­tor­de­ler når bå­ten ikke er i bruk.

● Mon­te­re en skjult ho­ved­bry­ter.

● Merk mo­to­ren med Secur­mark, slik at den blir let­te­re å iden­ti­fi­se­re og fin­ne igjen.

● Mon­ter gjen­fin­nings­sys­te­mer på både båt og mo­tor.

● Unn­gå at båt og mo­tor står på til­hen­ger. Da står den «klar for bort­kjø­ring».

● Lås in­ne løse ben­sin­tan­ker.

● Båt­hav­ner med vakt­hold an­be­fa­les.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.