Kvin­ne (81) kom til ret­te

Faedrelandsvennen - - NYHETER -

Sto­re mann­ska­per let­te sent tirs­dag kveld og ut­over nat­ten etter en eld­re kvin­ne i Lillesand. Kvin­nen ble fun­net ved tre­ti­den natt til ons­dag.

81-årin­gen ble kjørt til lege­vakt i am­bu­lan­se for kon­troll og be­hand­ling. Det var klok­ken 23.27 tirs­dag at po­li­ti­et opp­lys­te at de had­de iverk­satt en lete­ak­sjon ved Fjell­dal i Lillesand. Kvin­nen ble sist sett 17.45 tirs­dag. Po­li­ti­ets inn­sats­le­der, fle­re po­liti­hun­der, Aust-ag­der Røde Kors og Nors­ke red­nings­hun­der var blant de som del­tok i lete­ak­sjo­nen. Det drei­de seg om en de­ment kvin­ne som bor alene, men har til­syn av hjemme­hjelp. Fa­mi­li­en skul­le be­sø­ke hen­ne sent tirs­dag kveld, men da var hun borte.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.