10 år si­den

Faedrelandsvennen - - NÆRT -

15. JUNI 2007

I går gikk po­li­ti, Toll­ve­se­net og Skatte­eta­ten til ak­sjon mot over 100 uten­lands­ke stein­leg­ge­re. Hver som­mer kom­mer stein­leg­ger­ne og til­byr sine tje­nes­ter ved å kon­tak­te folk i bo­lig­om­rå­de­ne di­rek­te. Ak­sjo­nen er satt i gang for­di man mis­ten­ker at det det­te ar­bei­det fore­går svart. På Sør­lan­det ak­sjo­ner­te eta­te­ne blant an­net på Strai der uten­lands­ke stein­leg­ge­re var i ar­beid. – Hus­ei­er­ne kan bli med­vir­ken­de t til av­gifts­unn­dra­gel­se­ne, sier Ole Pet­ter S Sau­gen, kon­troll­sjef ved Vest-ag­der Fyl­ke kes­skatte­kon­tor. Sau­gen for­tel­ler at stein­legg leg­ge­re til og med har vært inn­om hu­set til lik­ni lik­nings­sje­fen i Kris­tian­sand. De skal ha fått det tra­velttr med å kom­me bort da lik­nings­sje­fen s spur­te om de had­de pa­pi­re­ne i or­den.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.