mini­kryss

Faedrelandsvennen - - NÆRT -

Da­gens opp­ga­ve: VANNRETT

1. Elas­ti­si­tet

4. Iføre

6. Tem­po

7. Uro

8. Dyr

9. Art.

10. Hell

12. Fug­ler LODD­RETT

1. Gi på bå­ten

2. Hast

3. Idretts­ut­øver

4. Fil­le

5. Dis­po­ne­rer

11. Dep. fork. Løs­ning for­ri­ge: VANNRETT

1. Spo­re

4. Kil

6. El

7. Ee

8. Ne

9. Er

10. Mat

12. En­ten LODD­RETT

1. Spen­ne

2. Oi

3. Ene­ren

4. Klem

5. Le­et

11. At

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.