Jeg har snudd.

Faedrelandsvennen - - TORSDAG - ÅGE HA­RALD DRANGSHOLT

Tid­li­ge­re var jeg visst­nok til­bøye­lig til å gjø­re narr av el-syk­lis­te­ne. Jeg kan ikke hus­ke det så ty­de­lig selv, men når kona sier det, så stem­mer det sik­kert. Men det er lov å snu i tide, og nå har jeg gjort en slik hel­om­ven­ding at jeg ikke bare har gått til inn­kjøp, den nye do­nin­gen tar meg til og med nes­ten over­alt hvor jeg skal i byen. Og det gjør jeg uten skrup­ler – selv om jeg må bite i meg mitt gam­le si­tat.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.