Mann sik­tet for taxi-vold

Faedrelandsvennen - - NYHETER - CHRISTINA ØSTTVEIT

En mann er sik­tet for grov kroppska­de etter at han dyt­tet en taxi­sjå­før. Sjå­fø­ren falt over ende og fikk brudd i en hof­te.

Hen­del­sen fant sted ved Brenn­åsen sen­ter natt til lør­dag 11. mars. Sjå­fø­ren, som er i 60-åre­ne, ble sendt til syke­hus med brudd­ska­der.

Den kvin­ne­li­ge pas­sa­sje­ren ble dår­lig og kas­tet opp i bi­len. Det ble en dis­ku­sjon rundt det­te og bi­len ble stan­set. Da opp­stod det en dis­putt mel­lom sjå­fø­ren og den mann­li­ge pas­sa­sje­ren. Han er­kjen­ner å ha dyt­tet sjå­fø­ren slik at han falt over ende.

Kvin­nen og man­nen for­lot ste­det, og sjå­fø­ren ble lig- gen­de igjen på bak­ken. De har opp­fat­tet det slikt at han ikke øns­ket hjelp etter hen­del­sen. Sjå­fø­ren har for­klart at han ble svært skremt og vil­le ha dem bort fra bi­len.

Taxi Sør send­te ut and­re sjå­fø­rer for å hjel­pe man­nen etter hen­del­sen.

Da­gen etter meld­te man­nen og kvin­nen seg på po­li­ti­et. De ble beg­ge mis­tenkt for grov­kropps­ska­de.

Sa­ken mot kvin­nen er hen­lagt, men man­nen er nå sik­tet for grov kropps­ska­de. Sjå­fø­ren ble på­ført be­ty­de­li­ge ska­der, men om det var et uhell el­ler til­sik­tet er ikke godt å si. Sa­ken er over­sendt til ju­rist for vur­de­ring av straffe­retts­lig re­ak­sjon.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.