To tatt etter inn­brudds­raid

Faedrelandsvennen - - NYHETER - MA­RIE N. KALVEHAGEN

To menn er på­gre­pet etter fle­re inn­brudd på Sør­lan­det natt til tors­dag.

To menn er 43 og 46 år, kjen­nin­ger av po­li­ti­et. Men­ne­ne i 40-åre­ne har kjørt langs sør­lands­kys­ten og brutt seg inn i fle­re bi­ler. Mye ty­der på at de star­tet i Lillesand, hvor de brøt seg inn i tre bi­ler ved et verk­sted. Der­et­ter tok de tu­ren vi­de­re til Birke­land, hvor de tok seg inn i seks bi­ler ved et an­net verk­sted. De kjør­te vi­de­re til Kris­tian­sand, hvor de først tok seg inn i to bi­ler og der­et­ter stjal en ro­bot­klip­per til ver­di av 35.00 kro­ner fra Sør­lands­par­ken.

– I til­legg fant vi en bil som tid­li­ge­re har blitt stjå­let fra Sør­lands­par­ken på ste­det hvor vi på­grep men­ne­ne, sier Klau­sen. De var be­ru­set da de ble tatt og vil vil tro­lig bli fram­stilt for va­re­tekts­fengs­ling i dag.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.