Bombe­trus­sel mot fly

Faedrelandsvennen - - NYHETER - KRIS­TIAN­SAND

Fle­re po­liti­bi­ler, brann­bi­ler og am­bu­lan­ser ryk­ket ut til Kje­vik etter en bombe­trus­sel mot et fly som kom fra Trond­heim.

Trus­se­len lød på at det skal ha vært eks­plo­si­ver om bord i Wi­de­røe-fly­et som lan­det på Kje­vik klok­ken 19.48. Det var en Wi­de­røe-an­satt som mot­tok trus­se­len gjen­nom en chat i et so­si­alt medi­um. Da fly­et lan­det, fikk pas­sa­sje­re­ne for­la­te det. De fikk med seg hånd­ba­ga­sje, og fikk ut­delt ba­ga­sjen sin som nor­malt. Fly­et ble søkt gjen­nom av po­li­ti­et, men in­gen­ting fun­net. Tra­fik­ken på Kje­vik ble ikke på­vir­ket av hen­del­sen. Fly­plas­sen ble hel­ler ikke eva­ku­ert. Per­sonen som skal ha frem­satt trus­se­len er fore­lø­pig ikke på­gre­pet av po­li­ti­et, som vil etter­fors­ke sa­ken.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.