Sik­tel­sen mot Arne Sme­dal er hen­lagt

Faedrelandsvennen - - ØKONOMI -

Arne Sme­dal, Aren­dals le­den­de off­shore­grün­der, er ikke len­ger sik­tet for kor­rup­sjon i Bra­sil.

– I dag er det blitt bløt­kake, ja! Nå kan jeg se frem­over og job­be vi­de­re med å ut­vik­le nye, kost­nads­ef­fek­ti­ve løs­nin­ger, sier Arne Sme­dal (69).

I ok­to­ber 2015 sik­tet Øko­krim ham for kor­rup­sjon i Bra­sil. Men nå er sik­tel­sen hen­lagt. Til Da­gens Næ­rings­liv, som først meld­te om sa­ken, sier Sme­dal at «Jeg opp­le­ver det­te som en to­tal ren­vas­king av meg».

Arne Sme­dal er tek­no­logi­grün­de­ren som frem­for noen står bak Aren­dals blomst­ren­de klyn­ge av ver­dens­le­den­de No­de-be­drif­ter in­nen off­shore las­te-, los­se- og for­ank­rings­løs­nin­ger, og som fikk ide­en til de sy­lin­der­for­me­de Se­van­platt­for­me­ne da et av bar­na had­de latt en leke lig­ge igjen i bade­ka­ret i 1986.

Den gang, for halv­an­net år si­den, etter at Øko­krim had­de gjen­nom­ført en dra­ma­tisk raz­zia og sik­tet ham, sa han det­te til Fædre­lands­ven­nen:

ARKIVFOTO

Arne Sme­dal, Aren­dals le­den­de off­shore­grün­der, er ikke len­ger sik­tet for kor­rup­sjon. Tors­dag van­ket det bløt­kake på alle an­sat­te i Ce­front Tech­no­lo­gy.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.