10 år si­den

16. juni 2007

Faedrelandsvennen - - NÆRT -

● Sand­ra Fri­sør i Kris­tian­sand gir hi­jab­kled­de kvin­ner et sårt til­trengt fri­sør­til­bud. Har du noen gang tenkt på at det er en ut­ford­ring for hi­jab­kled­de kvin­ner å få klip­pet seg? Kvin­ne­ne som bru­ker det­te hode­plag­get dek­ker til hå­ret når de er ute blant folk. Å klip­pe seg på en van­lig fri­sør­sa­long er vans­ke­lig, for­di de ikke øns­ker å ta av hi­ja­ben når and­re er til ste­de. I Kris­tian­sand har det så langt ikke vært et til­bud til kvin­ner som bru­ker hi­jab. – Men vi har helt si­den vi åp­net hatt et eget rom med for­heng foran. Her kan kvin­ne­ne få det pri­vat­li­vet de tren­ger, og de blir klip­pet av en kvin­ne­lig fri­sør, sier fri­sør Ni­yan Ali.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.