Spil­ler stakk mot­spil­le­re med nål

Faedrelandsvennen - - SPORT - NTB

●● En ar­gen­tinsk fot­ball­spil­ler bruk­te en nål for å ter­ge mot­spil­le­re un­der en cup­kamp. Juan Ote­ro ble stuk­ket fle­re gan­ger. Det opp­sikts­vek­ken­de skjed­de i cu­pen i Ar­gen­ti­na mel­lom Sport Paci­fi­co og Estu­di­an­tes søn­dag. Fe­de­rico Al­len­de spil­ler for Paci­fi­co, som hol­der til godt nede i liga­sys­te­met. I et ra­dio­in­ter­vju et par da­ger etter­på skrøt Al­len­de av at han bruk­te nå­len un­der kam­pen. – Vi er sjok­kert. Det­te har øde­lagt alt det gode la­get gjor­de, sier klubb­pre­si­dent Hec­tor Mon­ca­da iføl­ge BBC. Paci­fi­co over­ras­ket stort, vant 3-2 og slo ut topp­se­rie­la­get Estu­di­an­tes på borte­bane. Det var en stor sen­sa­sjon. – Du må bru­ke skit­ne tricks for å slå lag som Estu­di­an­tes, så jeg «pier­cet» spis­se­ne de­res fle­re gan­ger med en nål, sa Al­len­de til Vor­te­rix Ra­dio. – Fot­ball er for de lure, fort­sat­te Al­len­de. Det ar­gen­tins­ke fot­ball­for­bun­det har star­tet etter­forsk­ning av sa­ken. Al­len­de kan ven­te seg bå­de ute­luk­kel­se og bot.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.