Skal være i ak­ti­vi­tet in­nen to døgn

Faedrelandsvennen - - FORSIDE -

Un­ge som skal ha so­sial­hjelp i Kris­tian­sand, skal være i ak­ti­vi­tet in­nen 48 ti­mer. Det er må­let for Nav-le­der Heidy Døsvik. 450 un­ge i kom­mu­nen mot­tar 40 mil­lio­ner i so­sial­hjelp i året.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.