Det­te skjer på fvn.no i dag

Faedrelandsvennen - - MANDAG -

Se Bel­la Bam­bi på fvn.no

Fikk du med deg vi­deo­en om Bel­la Bam­bi – rå­dyr­kal­ven som Anet­te på Horn­nes tok seg av? Hvis ikke, bør du klik­ke inn på fvn.no.

Sjekk Jerv og Start

Fikk du ikke med deg re­sul­ta­tet el­ler vår dek­ning av kam­pe­ne til Jerv og Start i går kveld? Sjekk nær­me­re på fvn.no.

Dob­belt­dra­pet i ret­ten

I dag star­ter retts­sa­ken i ting­ret­ten etter dob­belt­dra­pet i Kris­tian­sand i de­sem­ber i fjor. Følg vår dek­ning av retts­sa­ken på fvn.no.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.