Rstein fra ta­ket

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TEKST: TORMOD FLEM VEGGE tormod.vegge@fvn.no

og fu­ger. Så byg­ger vi kon­struk­sjo­nen opp igjen fra bun­nen av, for­kla­rer ar­beids­for­mann Sond­re Vige­myr.

– Hvor­dan opp­le­ves det å være med på å fik­se opp Dom­kir­ka?

– Det er jo en ære. Kir­ken sto fer­dig i 1885, og det er gøy å se hvor­dan ar­bei­det ble ut­ført på den ti­den, sier Vige­myr.

Ar­bei­det med ski­fer­ta­ket og gav­len skal være full­ført i lø­pet av sein­høs­ten.

FOTO: TORMOD FLEM VEGGE

Ar­bei­det med gav­len på­går ri­me­lig høyt over bak­ken. Ar­bei­der­ne er be­skyt­tet av so­li­de, skjer­me­de stil­la­ser.

FOTO: TORMOD FLEM VEGGE

Det 3000 kvad­rat­me­ter sto­re ta­ket på Dom­kir­ka er dek­ket med over 80.000 ski­fer­pla­ter.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.