Sjø­fly styr­tet

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TORKEL A. SCHIBEVAAG

Tre per­soner ble frak­tet til Stav­an­ger uni­ver­si­tets­syke­hus (SUS) etter fly­styr­ten.

Nød­eta­te­ne fikk mel­ding fra pub­li­kum om fly­styr­ten klok­ken 15.27 lør­dag. Like etter var helse­per­so­nell, po­li­ti, brann­ve­sen og red­nings­he­li­kop­ter på ste­det.

– Tre per­soner var om bord un­der nød­lan­din­gen. De har kom­met seg ut av egen ma­skin, sa vakt­le­der Svein Nes­se i Ro­ga­land brann og red­ning IKS, til Stav­an­ger Af­ten­blad.

Hoved­red­nings­sen­tra­len Sør-nor­ge mel­der at de tre per­sone­ne kun er let­te­re skadd. Sjø­fly­et styr­tet i Frøy­lands­vat­net i Time kom­mu­ne. Un­der styr­ten skal fly­et ha gått rundt, men det har ikke be­gynt å bren­ne.

– Det er kun snakk om litt lek­ka­sje, men ikke så mye at det er farlig for dyre­liv i om­rå­det, for­tel­ler Nes­se i brann­ve­se­net.

FOTO: RONNY HJERTÅS

Her lig­ger det styr­te­de sjø­fly­et.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.