Savne­de sjø­folk fun­net døde

Faedrelandsvennen - - NYHETER - NTB

De sju savne­de sjø­fol­ke­ne som har vært sav­net etter kol­li­sjo­nen mel­lom ma­rine­far­tøy­et USS Fitz­gerald og et kon­tei­ner­skip i Ja­pan, er fun­net om­kom­met.

Den ame­ri­kans­ke ma­ri­nen opp­ly­ser at kol­li­sjo­nen mel­lom USS Fitz­gerald og kon­tei­ner­ski­pet ACX Crys­tal øde­la to av ma­ri­ne- far­tøy­ets ka­hyt­ter, et tek­nisk rom og ski­pets ra­dio­rom. De fles­te av mann­ska­pet på over 200 per­soner sov i ka­hyt­te­ne da kol­li­sjo­nen fant sted natt til lør­dag.

USS Fitz­gerald tok inn vann etter kol­li­sjo­nen 56 nau­tis­ke mil sør­vest for Yokosuka, men mann­ska­pet fikk sta­bi­li­sert det.

Log­ger ty­der på at ACX Crys­tal gjor­de en plut­se­lig u-sving om lag 25 mi­nut­ter før kol­li­sjo­nen. År­sa­ken er ukjent.

FOTO: NTB SCANPIX

De sju savne­de sjø­fol­ke­ne om bord på USS Fitz­gerald er fun­net døde.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.