62 døde i skog­brann

Faedrelandsvennen - - NYHETER - NTB

I går etter­mid­dag var 62 per­soner be­kref­tet om­kom­met i skog­bran­nen som her­jer i midt­re del av Por­tu­gal.

I til­legg til de om­kom­ne, er det meldt om man­ge skad­de. Stats­mi­nis­ter An­to­nio Cos­ta sa søn­dag mor­gen at døds­tal­let kan sti­ge, og han om­tal­te skog­bran­nen ved lands­byen Pe­dro­gao Gran­de som «den størs­te tra­ge­di­en vi har vært vit­ne til på man­ge år».

EU iverk­sat­te be­red­skap og til­bød Por­tu­gal nød­ven­dig hjelp, og Frank­ri­ke og Spa­naia har sendt fly og brann­mann­ska­per.

In­nen­riks­mi­nis­ter Jor­ge Go­mes sier at 16 per­soner mis­tet li­vet da bi­le­ne de satt i, ble om­slut­tet av flam­mer på en vei mel­lom by­ene Fi­gu­eiro dos Vin­hos og Cas­tan­hei­ra de Pe­ra.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.