Fle­re sav­net etter tsu­na­mi

Faedrelandsvennen - - NYHETER - NTB

Be­bo­ere rundt en fjord vest på Grøn­land eva­ku­eres etter sto­re over­svøm­mel­ser ut­løst av en tsu­na­mi som føl­ge av et jord­skjelv lør­dag kveld.

Po­li­ti­et nord­vest på Grøn­land fikk lør­dag kveld mel­ding om sto­re over­svøm­mel­ser i den lil­le byg­da Nu­u­gaat­siaq, samt sto­re bøl­ger i Uum­man­naq og Illor­suit rundt Uum­man­naq-fjor­den vest på Grøn­land.

Det bor 84 men­nes­ker i Nu­u­gaat­siaq. 39 av dem var blitt eva­ku­ert fram til søn­dag mor­gen. Se­ne­re på da­gen ble det melt at fi­re var sav­net.

Jord­skjel­vet ble målt til en styr­ke på 4,1 og ble re­gist­rert om lag 30 kilo­me­ter nord for Nu­u­gaat­siaq.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.