Om sann­het

Faedrelandsvennen - - MENING - TROND RUDSLI, Fe­vik

Du ber om et ær­lig svar, det vil jeg ikke gi deg

Da vil­le du blitt så­ret, mer enn du had­de klart Der­for sva­rer jeg på en måte, som fal­ler i havn hos deg Sånt et svar tror jeg er rik­tig, der­for får du et sånt fra meg

For kan­skje er ikke sann­he­ten, all­tid det ret­te å gi

Av og til kan den fin­jus­te­res, med ute­lat­te ord i

Om det er rett el­ler galt, å vel­ge å gjø­re det sånn Jeg tror det går an når vi må, så får res­ten kom­me etter­på

Det pas­ser ikke all­tid, å si den der og da Oms­ten­dig­he­ter kan til­si, å hol­de noen ord i fra

For hvor­for være så edel, i ak­ku­rat slik en stund

Når vi el­lers slen­ger ut man­ge ord,

noen med, and­re helt uten grunn

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.