10 år si­den

Faedrelandsvennen - - NÆRT -

19. JUNI 2007

●● Året før re­gje­rin­gen stram­met inn i strand­so­nen i 1999, ble 21 bo­li­ger med strand­lin­je god­kjent på Hå­nestan­gen. Thor Bert­helsen byg­ger nå en vil­la på over 400 kvad­rat­me­ter til rundt 20 mil­lio­ner kro­ner på e en av de sis­te bo­lig­tom­te­ne med strand­lin­je i Kris­tian­sand. 14 mil­lio­ners vil­la­en til Ter­je For­moe blir for småt­te­ri­er å reg­ne sam­men­lik­net med p pa­las­set til Digi­ma­ker-sjef og tid­li­ge­re V Vente­lo-topp Bert­helsen. Tann­lege og eie ei­en­doms­ut­vik­ler An­ders Stok­ke­li­en av­vise vi­ser at Hå­nestan­gen er blitt et kakse­strøk. – I dag­da vil­le vi ald­ri ak­sep­tert ut­byg­ging på den­ne må­ten, ut­ta­ler miljø­vern­di­rek­tør Tom Egerhe Eger­hei hos Fyl­kes­man­nen i Vest-ag­der.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.