Tap også med ny tre­ner

Faedrelandsvennen - - SPORT - TEKST: REIDAR LØFALDLI reidar.lo­fald­li@adresse­avi­sen.no -

Se­rie­le­der Bodø/glimt snud­de til sei­er da Mat­tias An­ders­son tap­te i tre­ner­de­bu­ten for Aren­dal lør­dag.

Se­rie­le­der Bodø/glimt lå un­der 0-1, men snud­de til 3-1-sei­er mot Aren­dal i 1. di­vi­sjon i fot­ball lør­dag.

– Jeg er for­nøyd med det spil­ler­ne gjør på ba­nen, men vi blir litt slit­ne de sis­te mi­nut­te­ne, sa Mat­tias An­ders­son til Euro­sport Nor­ge etter kam­pen. Svens­ken tok over for Knut Tørum tid­li­ge­re den uka.

– Vi bur­de sco­ret på noen av de sto­re mu­lig­he­te­ne vi had­de, men sånn er fot­bal­len. Bodø/ Glimt er et bra lag, men det er litt bit­tert, sier svens­ken.

TOK LEDELSEN

Ja­kob Ras­mus­sen ga ver­te­ne fra Aren­dal ledelsen etter 23 mi­nut­ter. 29-årin­gen fikk mu­lig­he­ten fra straffe­mer­ket etter at Yll­dren Ibra­hi­maj had­de gått i bak­ken i du­ell med Glimt-keeper Ri­car­do. Ras­mus­sen var is­kald og send­te gjes­te­nes bra­si­li­ans­ke keeper til feil side.

Aren­dal var nær å øke til 2-0 da et skudd fra Ras­mus Lyn­ge Chris­ti­an­sen gikk i stol­pen, men kun mi­nut­ter etter smalt det i den and­re en­den av ba­nen.

– Det var utro­lig vik­tig for oss å vin­ne. Når vi vå­get å ta med oss bal­len frem­over var vi gans­ke gode, sa Glimt-tre­ner Aas­mund Bjør­kan til Euro­sport etter at han nok en gang så sitt lag kom­me un­der 0-1.

– Det er po­si­tivt for oss at vi kla­rer å snu en kamp hvor vi lig- ger un­der, sa han.

TIENDE MÅL

Et hjørne­spark fra Tho­mas Dra­ge ble svingt inn og var på vei gjen­nom hele fel­tet da Vegard Lei­k­voll duk­ket opp på bakre stol­pe og bred­si­det inn ut­lig­nin­gen etter 34 mi­nut­ter. Bodø/ Glimt-spis­sen Kris­ti­an Far­dahl Op­seth fikk kort tid etter et flott inn­legg som han sat­te inn via stol­pen. Det var hans 10. sco­ring for se­son­gen.

Ver­te­ne had­de ald­ri nok å kom­me med etter pau­se, og etter 73 mi­nut­ter var 3-1 et fak­tum da Mar­tin Bjørn­bak nær­mest på Cris­tia­no Ro­nal­do-vis sat­te inn et fri­spark via tverr­lig­ge­ren.

ARKIVFOTO: JACOB BUCHARD

Mat­tias An­ders­son fikk in­gen drømme­de­but som Aren­dal­tre­ner.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.