Vind­bjart ro­tet bort sei­e­ren på over­tid

Faedrelandsvennen - - SPORT - NICOLAI GAUSTAD OL­SEN

Venn­dø­le­ne le­det 2–0 da fem mi­nut­ter gjen­sto av kam­pen, men to sene Hødd-mål øde­la hjemme­ju­be­len.

Vind­bjart så ut til å gå mot tre nye po­eng da Øy­vind Gaus­dal økte Vind­bjarts le­del­se til 2–0 med sju mi­nut­ter igjen. Men slik skul­le det ikke. Hødd, med ti mann på ba­nen, klar­te å få med seg ett po­eng fra Moseid­moen. Og ut­lig­nings­må­let kom på over­tid.

RØDT KORT

Det var ikke det helt sto­re som skjed­de foran beg­ge må­le­ne i den 1. om­gan­gen, i alle fall var det in­gen­ting å skri­ve hjem om i mål­pro­to­kol­len. Det enes­te nevne­ver­di­ge var at Hødds Jan-lennart Ur­ke ble sendt av ba­nen med et di­rek­te rødt kort fem mi­nut­ter før pau­se.

Det fikk Vind­bjart ut­nyt­tet al­le­re­de tid­lig etter hvi­len. Kim Kvaa­len send­te Vind­bjart i fø­rin­gen, og da fikk hjemme­la­get mer kon­troll på kam­pen.

GAUS­DAL ØKTE

For en snau uke si­den vant Vind­bjart 5–2 mot Fa­na, og Stei­nar Skei­es menn så ut til å ta nok en ver­di­full tre­po­en­ger da stor­sco­rer Øy­vind Gaus­dal la på til 2–0 med kun sju mi­nut­ter igjen på klok­ka.

Nær­mest rett fra av­spark skap­te Hødd ny spen­ning i kam­pen da Ba­der Rahhoui re­du­ser­te til 2–1. Og gjes­te­ne fra Ul­stein­vik var ikke fer­di­ge der. På over­tid så dom­me­ren en hol­ding in­ne i fel­tet og pek­te på el­leve­me­ter­smer­ket. Torbjørn Kal­le­våg sat­te straf­fen i mål og sør­get for at det end­te med po­eng­de­ling i Ven­ne­sla.

Vind­bjart står etter den­ne kam­pen med åtte po­eng etter ti spil­te se­rie­run­der, og lig­ger der­med fort­satt un­der ned­rykk­s­stre­ken. Skei­es menn har slup­pet inn hele 22 mål så langt i se­ri­en.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.