Fædre­lands­ven­nen sen­der ti fi­na­ler di­rek­te

Faedrelandsvennen - - SPORT -

Fra klok­ka åtte og ut­over ons­dag, sen­der Fædre­lands­ven­nen ti fi­na­ler i Sør Cup di­rek­te.

Re­kord­sto­re Sør Cup – med 575 lag – nær­mer seg slut­ten, men for noen lag gjen­står den al­ler størs­te kam­pen; fi­na­len.

Ti A-fi­na­ler spil­les ons­dag på Spare­ban­ken Sør Are­na, og Fædre­lands­ven­nen er på plass for å sen­de alle kam­pe­ne fra klok­ka 08.00 ons­dag. Amund Isak­sen Lut­næs og Steffen Stenersen er kom­men­ta­to­rer, og tar halv­par- ten av kam­pe­ne hver.

SLIK SPIL­LES FI­NA­LE­NE:

●● 08.00: J13 9’er-fot­ball: Bø­nes Stars – Stord

●● 09.00: G13 9’er-fot­ball: Ull/ Ki­sa 1 – Ul­lern 1

●● 10.00: J14 9’er-fot­ball: Kjøk­kel­vik/ols­vik – Heg­ge­dal

●● 11.00: G14 9’er-fot­ball: Vin­ner av Ås­gård­strand/skop­pumVind­bjart 1 mot vin­ner Støv­ringHa­na

●● 12.00: J14: Sørum­sand – Sta­al Jørpe­land

●● 13.00: G14: Ull/ki­sa 1 – Våg 1

●● 14.00: G15: Bjarg – Støv­ring

●● 15.10: J16: Fa­ger­nes/aurdal/ Lei­ra – Greip­stad

●● 16.20: G16: Ul­lern – Sørum­sand

●● 17.30: G19: Fløy 1 – Rande­sund 1

SLIK GIKK DET I TIRS­DA­GENS FI­NA­LER:

J13: 7’er-fot­ball: Mad­la 2 – Aust­rått/ha­na 2–0

G13: 7’er-fot­ball: Trio – Vind­bjart Jon 3 5–3

J16: 7’er-fot­ball: Fløy – Mas­fjord 1–0

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.