FAKTA

Faedrelandsvennen - - NYHETER -

Ung­dom­mer på flukt

● I UDI Re­gion Sør (Ag­der-fyl­ke­ne Tele­mark og Vest­fold) har 459 per­soner for­latt asyl­mot­tak uten å opp­gi hvor de skul­le dra

● 85 av dem er barn som drar sam­men med sine for­eld­re

● 52 er ens­li­ge mindre­åri­ge asyl­sø­ke­re som flyk­ter ale­ne

● Fra Aust-ag­der har 87 flyk­tet

● I Vest-ag­der har 174 for­svun­net

● De al­ler fles­te som røm­mer er unge af­gha­ne­re med 214

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.