Få spor et­ter fes­ti­val­hel­ga

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TORBJØRN WITZØE

Litt mer søp­pel i ga­ter og i par­ker enn en van­lig helg, men søn­dag for­mid­dag var det ikke lett å se at fle­re ti­tu­se­ner no­en ti­mer tid­li­ge­re had­de inn­tatt sen­trum.

– Med tan­ke på at det lør­dag kveld var over 17.000 på Palme­sus og man­ge ute på byen el­lers, så var ikke det­te galt, sier opp­syns­mann Hå­vard Mo­en i in­ge­ni­ør­ve­se­net i Kris­tian­sand kom­mu­ne.

Da folk søn­dag for­mid­dag gikk tur på strand­pro­me­na­den og fle­re tu­sen cruise­tu­ris­ter gikk i land, var det ikke mye søp­pel igjen å se i Kris­tian­sands ga­ter og par­ker.

– Det var vel litt mer av­fall en van­lig, men det må en jo reg­ne med. Vin­den skal også ha sin del av skyl­den for at pa­pir og an­net av­fall ble spredt ut­over, sier Hå­vard Mo­en.

FOTO: TORBJØRN WITZØE

In­ge­ni­ør­ve­se­nets folk ar­bei­det søn­dag mor­gen med å ryd­de et­ter hel­gas sto­re folke­fest i Kvad­ra­tu­ren. Her fra Øst­re Strand­gate.

FOTO: TORBJØRN WITZØE

De sis­te res­te­ne et­ter Tro­pez­natt i Kon­gens gate ble søn­dag for­mid­dag kjørt bort.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.